จองตรงกับโรงแรม

การเดินทาง

การเดินทางจาก บ้านเพ ระยอง ไปยังอ่าวปะการัง (นิมมานรดี รีสอร์ท) โดยเรือเร็วและเรือโดยสาร

เรือเร็ว

ลงเรือท่าเรือชื่อ “ท่าเรือเพ” อยู่ตรงข้ามร้าน 7-11 และโรงพักบ้านเพ เรือเร็วเหมาออกเดินทางตลอดเวลา
เรือเร็วคิวออกเดินทางตามเวลา กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ โทร.038 644271-4 มือถือ 089 1721399 – 081 4378565

ชื่อเรือเร็ว ชนิด เวลาไป เวลากลับ จำนวนคน ราคา เวลา
“ไวท์ชาร์ค” เหมา ตามสะดวก ตามสะดวก 1-4 คน 2,000 บาท/ลำ/เที่ยว 20 นาที
มากกว่า 4 คน เพิ่มราคาตามขนาดเรือและจำนวนคน 20 นาที
คิว 10.00 น.
12.00 น.
14.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
  คนละ 400 บาท/คน/เที่ยว 30 นาที

เรือโดยสาร

ลงเรือ “ท่าเรือโชคกฤษดา” อยู่เยื้องร้าน 7-11 และโรงพักบ้านเพ
เรือโดยสารออกเดินทางบางวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ โทร.038 644271-4 มือถือ 089 1721399 – 081 4378565

เรือ เวลา การเดินทาง เวลาไป เวลากลับ ราคา
เรือโดยสาร 1.30 ช.ม. จากท่าเรือโชคกฤษดา – นิมมานรดี รีสอร์ท 12.00 น. 14.00น. 120บาท/คน/เที่ยว